idmdeepambient radio verdure_station
natural vegetable sound
Helsinki, Miami, Falkenstein, Moscow, Kharkiv, Berlin, Kyiv, Saint Petersburg, Cherkasy, Chernogolovka, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg.