idmdeepambient radio verdure_station
Irkutsk, Geneva, Dusseldorf, Moscow(4), Saint Petersburg(3), Zaporizhzhya, Samara, Los Angeles, Chernihiv, Tula, Petrozavodsk, Yekaterinburg, Kazan, Izhevsk, Nuremberg, Tver.


mmi − podcast 2 supernova
podcast (2015), 54 mins, added Oct 10 '15