idmdeepambient radio verdure_station
Minsk, St. Thomas de Montmagny, Los Angeles, Nizhniy Novgorod, Kharkiv, Pordenone, Bucharest.