idmdeepambient radio verdure_station
Irkutsk, Geneva, Saint Petersburg(2), Zaporizhzhya, Chernihiv, Tula, Moscow(3), Yekaterinburg, Dortmund, Brasov, Izhevsk, Chisinau, Nuremberg, Dubna.


aura soundsystems − refreshing ocean waves
cd mixed (2002), 40 mins, added Mar 15 '12